Conținut curs
Python Avansat
Despre lecție

1.1 Scopul cursului Python Avansat

 • Dezvoltarea abilităților de programare avansată în Python
 • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru a rezolva probleme complexe și a crea aplicații sofisticate
 • Îmbunătățirea calității și eficienței codului prin aplicarea conceptelor avansate de programare în Python

1.2 Recapitulare a cunoștințelor de Python Intermediar

 • Variabile, tipuri de date și operatori
 • Controlul fluxului și bucle
 • Funcții, argumente și variabile locale
 • Module și pachete
 • Clase, obiecte și moștenire
 • Excepții și gestionarea erorilor
 • Testarea și debugging
 • Lucrul cu fișiere și I/O
 • Biblioteci standard și externe

1.3 Abordarea avansată a limbajului Python

 • Înțelegerea și aplicarea metaclasselor și a descriptorilor
 • Utilizarea eficientă a decoratorilor și a context managerilor
 • Programare funcțională și lucrul cu bibliotecile itertools și functools
 • Gestionarea avansată a excepțiilor și crearea excepțiilor personalizate
 • Lucrul avansat cu module, pachete și distribuirea bibliotecilor Python
 • Performanță, optimizare și profilarea codului
 • Programare asincronă, comunicații în rețea și gestionarea proceselor externe
 • Dezvoltarea aplicațiilor desktop și lucrul cu bibliotecile tkinter și PyQt
 • Analiza de date, machine learning și procesarea limbajului natural

1.4 Resurse pentru aprofundarea cunoștințelor de Python Avansat

1.5 Proiecte practice și aplicarea conceptelor de Python Avansat

 • Crearea unei aplicații de chat folosind socket și asyncio
 • Implementarea unui web scraper avansat cu BeautifulSoup și Requests
 • Construirea unei aplicații desktop pentru gestionarea bugetului personal cu tkinter sau PyQt
 • Crearea unei aplicații web de analiză a sentimentelor cu Flask, spaCy și scikit-learn
 • Contribuția la proiecte open-source sau dezvoltarea unei biblioteci Python personalizate

1.6 Evaluarea și feedback-ul în cadrul cursului Python Avansat

 • Evaluarea proiectelor practice prin criterii precum calitatea codului, eficiența și funcționalitatea
 • Încurajarea feedback-ului reciproc între participanți pentru a îmbunătăți abilitățile de programare
 • Învățarea din experiențele și soluțiile altor participanți pentru a dezvolta o înțelegere mai profundă a conceptelor avansate

1.7 Prezentarea structurii cursului Python Avansat

 • Detalii despre fiecare lecție și subiect abordat în cursul Python Avansat
 • Importanța fiecărui subiect în contextul dezvoltării software și aprofundarea cunoștințelor de Python
 • Relația dintre diversele concepte și tehnici avansate în cadrul cursului

1.8 Încheiere și pregătirea pentru cursul Python Avansat

 • Recapitularea importanței cursului Python Avansat și a obiectivelorilor de învățare
 • Accentuarea rolului cursului în dezvoltarea personală și profesională a participanților
 • Încurajarea participanților să se angajeze activ în curs și să profite la maximum de resursele oferite
 • Stabilirea așteptărilor și a responsabilităților pentru participanți, inclusiv comunicarea deschisă, contribuția la discuții și finalizarea proiectelor practice