Python Basic

Categorii: Python
Listă de preferințe Partajează
Partajează cursul
Legătură la pagină
Partajează pe media socială

Despre curs

Cursul Python Basic include teoria și exemplele de cod necesare pentru a înțelege și aplica noțiunile învățate.

Iată o scurtă trecere în revistă a structurii cursului:

– Introducere în Python, sintaxă, indentare, variabile și tipuri de date, operatori și expresii.
– Structuri de control, bucle, funcții, module și pachete.
– Structuri de date: liste, tupluri, seturi, dicționare, string-uri.
– Lucrul cu date și timp, comprehensions, gestionarea excepțiilor, închideri, lambda funcții, încapsularea.
– Testarea codului, bibliotecile standard și externe, lucrul cu fișiere, programarea orientată pe obiect (OOP), ereditatea.
– Lucrul cu baze de date, introducere în dezvoltarea web și analiza datelor cu Python.
– Proiect final

Ce vei învăța?

  • La finalul cursului, studenții vor putea să fie capabili să dezvolte o aplicație simplă folosind cunoștințele dobândite în timpul cursului și să aibă o înțelegere generală a programării cu Python.

Conținut curs

Python Basic
Introducere în Python Instalarea Python și configurarea mediului de lucru Sintaxa și indentarea în Python Variabile și tipuri de date Operatori și expresii Structuri de control: if, elif, else Bucle: for și while Funcții Module și pachete Listele în Python Tuplurile în Python Seturile în Python Dicționarele în Python String-urile în Python Lucrul cu date și timp în Python Comprehensions în Python Gestionarea excepțiilor în Python (introducere) Închideri (closures) în Python (introducere) Lambda funcții în Python Încapsularea în Python (introducere) Testarea codului în Python (introducere)

Biblioteci și pachete
- Introducere în bibliotecile standard ale Python - Introducere în bibliotecile externe ale Python - Lucrul cu fișiere în Python (introducere)

Programare orientată pe obiect
- Introducere în programarea orientată pe obiect (OOP) - Ereditatea în Python (introducere)

Dezvoltare web cu Python
Introducere în dezvoltarea web cu Python

Evaluări și recenzii de la cursanți

Nicio recenzie până acum
Nicio recenzie până acum