Conținut curs
Introducere în Python – sintaxa, tipuri de date și structuri de control
Introducere în Python: sintaxa, tipuri de date și structuri de control Funcții, module și pachete în Python Bazele dezvoltării web: HTTP, HTML și CSS Introducere în Flask: un micro-framework Python pentru dezvoltarea web Primul nostru proiect Flask: "Hello, World!"
0/5
Crearea unei aplicații web cu Flask
Gestionarea rutelelor și a cererilor în Flask Utilizarea șabloanelor Jinja2 pentru generarea HTML Gestionarea formularelor și a datelor introduse de utilizatori Crearea și gestionarea sesiunilor în Flask Integrarea unei baze de date în aplicația Flask Înțelegerea relațiilor între tabele în bazele de date Utilizarea SQLAlchemy pentru interacțiunea cu bazele de date Crearea unei aplicații CRUD (Create, Read, Update, Delete) Autentificarea și autorizarea utilizatorilor Securizarea aplicației Flask
0/10
Îmbunătățirea și întreținerea aplicației web
Testarea aplicației Flask Gestionarea erorilor și a excepțiilor Îmbunătățirea performanței aplicației cu cache și optimizări Utilizarea bibliotecilor externe și integrarea cu API-uri Personalizarea aplicației cu JavaScript și AJAX Adaptarea aplicației pentru dispozitive mobile Depistarea și rezolvarea problemelor comune în dezvoltarea web Versionarea și gestionarea codului sursă cu Git Automatizarea proceselor și a sarcinilor repetitive Învățarea unui nou framework: Django
0/10
Desfășurarea aplicației web
Introducere în desfășurarea aplicațiilor web Configurarea serverului de producție Desfășurarea aplicației Flask pe un server de producție Monitorizarea și înregistrarea activității aplicației Întreținerea și actualizarea aplicației web în producție
0/6
Python pentru Web
Despre lecție

În această lecție, vom începe să explorăm limbajul de programare Python, învățând despre sintaxa sa de bază, tipurile de date și structurile de control. Python este un limbaj de programare ușor de învățat și de folosit, datorită sintaxei sale simple și a diversității de biblioteci disponibile.

1.1 Sintaxa Python

Spre deosebire de alte limbaje de programare, Python folosește indentarea pentru a delimita blocurile de cod. Aceasta înseamnă că nivelul de indentare determină legătura dintre diferitele linii de cod.

Exemplu:

python

if 10 > 5:
  print("10 este mai mare decât 5")

În acest exemplu, blocul de cod de sub condiția if este indentat cu 4 spații. Acesta este nivelul de indentare recomandat în Python.

1.2 Tipuri de date

Python are mai multe tipuri de date încorporate:

 • Numere întregi (int): reprezintă numere întregi, cum ar fi 42 sau -5.
 • Numere cu virgulă mobilă (float): reprezintă numere reale, cum ar fi 3.14 sau -0.5.
 • Șiruri de caractere (str): reprezintă texte, cum ar fi „Hello, World!”.
 • Liste (list): reprezintă colecții ordonate de elemente, cum ar fi [1, 2, 3].
 • Tuple (tuple): reprezintă colecții ordonate și imuabile de elemente, cum ar fi (1, 2, 3).
 • Dicționare (dict): reprezintă colecții neordonate de perechi cheie-valoare, cum ar fi {'a': 1, 'b': 2}.
 • Mulțimi (set): reprezintă colecții neordonate și fără duplicate de elemente, cum ar fi {1, 2, 3}.

1.3 Structuri de control

Structurile de control sunt instrucțiuni care permit controlul fluxului de execuție al unui program.

1.3.1 Instrucțiuni ifelif și else

Instrucțiunile de control ifelif și else permit crearea unor ramificații în execuția programului, în funcție de îndeplinirea anumitor condiții.

python

x = 5

if x > 10:
  print("x este mai mare decât 10")
elif x < 10:
  print("x este mai mic decât 10")
else:
  print("x este egal cu 10")

1.3.2 Bucle for

Buclele for permit iterarea peste o secvență de elemente, cum ar fi liste, tuple sau șiruri de caractere.

python

numere = [1, 2, 3, 4, 5]

for numar in numere:
  print(numar)

1.3.3 Bucle while

Buclele while permit repetarea unui bloc de cod atâta timp cât o condiție este îndeplinită.

python

i = 0

while i < 5:
  print(i)
  i += 1

1.3.4 Instrucțiuni break și continue

Instrucțiunile break și continue sunt folosite pentru a controla fluxul buclelor for și while.

 • break: întrerupe bucla și continuă execuția programului după buclă.
 • continue: sare peste restul blocului de cod din buclă și începe următoarea iterație.
python

for i in range(10):
  if i == 5:
    break
  print(i)

În acest exemplu, bucla for se va întrerupe când i devine 5.

python

for i in range(10):
  if i % 2 == 0:
    continue
  print(i)

În acest exemplu, bucla for va sări peste orice număr par și va afișa doar numerele impare.

Rezumat

În această lecție, am învățat despre:

 • Sintaxa Python și rolul indentării
 • Tipurile de date încorporate în Python
 • Structurile de control, cum ar fi instrucțiunile ifelifelse, buclele for și while, precum și instrucțiunile break și continue

Acum că sunteți familiarizați cu bazele Python, sunteți pregătiți să explorați funcțiile, modulele și pachetele în lecția următoare.